Κυριακή 23 Ιουνίου 2019

Ακινησία και Σκιά Πραγμάτων


Τρομακτική υπόσταση αποκτούν τα πράγματα
την ώρα που φτάνει ο θάνατος μες το δωμάτιο.
Γίνεται τότε φανερό ότι από πάντα είχανε
την ενδεδειγμένη στάση: την αναμονή.

                                                      Β.Η